Etxekolanak // Tareas

 

Irakasle bezala // Como profesor:

  1. Ikasleak alta eman // Dar de alta a estudiantes
  2. Ikasleen taldea sortu // Crear grupo de alumnos
  3. Ikasleak izendatu taldeari // Asignar estudiantes al grupo
  4. Matxurak izendatu taldeari // Asignar averías a ese grupo

Ikasle bezala // Como alumno:

  1. Jolastu // Jugar